Metodologii, regulamente, proceduri

Regulamente, metodologii,  proceduri

Regulamentul de organizare și functionare a I.O.S.U.D., aprobat de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 31 ianuarie 2019, prin hotărârea nr. HSU Nr. 47 D

Regulamentul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste, aprobat de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 29 ianuarie 2020, prin hotărârea nr. 61 E

Regulamentul Școlii Doctorale de Științe Inginerești, aprobat de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 29 ianuarie 2020, prin hotărârea nr. 61 E

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de acordare de granturi pentru susținerea financiară a activității de cercetare științifică a studenților – doctoranzi din cadrul Universității “Valahia” din Târgoviște / cerere finanțare

Metodologia de solutionare a sesizarilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate

Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat de către comisia de îndrumare

Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat în procesul de elaborare a lucrărilor de doctorat

Procedură de verificare antiplagiat

Standarde minimale de elaborare a tezei de doctorat

Finalizarea studiilor de doctorat – Procedură operațională

Finalizarea studiilor universitare de doctorat utilizand metode didactice alternative – Procedură operațională

Procedură de recunoaștere a titlului de doctor obținut în străinătate

Programe de pregătire bazate pe studii universitare avansate 2021