Metodologii, regulamente, proceduri

Regulamente, metodologii,  proceduri

Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat în Universitatea Valahia din Târgovişte, aprobat de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 31 ianuarie 2019, prin hotărârea nr. 47 D.

Regulamentul de organizare și functionare a I.O.S.U.D., aprobat de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 31 ianuarie 2019, prin hotărârea nr. HSU Nr. 47 DI

Regulamentul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste, aprobat de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 29 ianuarie 2020, prin hotărârea nr. 61 E

Regulamentul Școlii Doctorale de Științe Inginerești, aprobat de Senatul Universității Valahia din Târgoviște în ședința sa din data de 29 ianuarie 2020, prin hotărârea nr. 61 E

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de acordare de granturi pentru susținerea financiară a activității de cercetare științifică a studenților – doctoranzi din cadrul Universității “Valahia” din Târgoviște / cerere finanțare

Metodologia de solutionare a sesizarilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate

Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat de către comisia de îndrumare

Procedură de verificare antiplagiat

Standarde minimale de elaborare a tezei de doctorat

Finalizarea studiilor de doctorat – Procedură operațională

Finalizarea studiilor universitare de doctorat utilizand metode didactice alternative – Procedură operațională

Procedură de recunoaștere a titlului de doctor obținut în străinătate

Programe de pregătire bazate pe studii universitare avansate 2021