POSTDOCTORAT

Admitere POSTDOCTORAT 

Documente specifice

REG 41 – Regulamentul institutional de organizare si desfasurare a programelor postdoctorale de cercetare avansata in UVT

ADMITERE 2023

M 17 – Metodologie admitere postdoctorat 2023

Calendarul admiterii – 2023

Oferta educatională-2023

Formular inscriere admitere

Continut dosar inscriere la admitere

Criterii evaluare candidați

Taxe studii postdoctorale

Propunere proiect cercetare pt-admitere

Contract studii-2023

Act aditional contract-2023

ADMITERE 2022

M-17 – Metodologia privind organizarea si desfasurarea admiterii

Oferta educationala POSTDOCTORAT

Calendarul admiterii la postdoctorat

Continutul dosarului de admitere la postdoctorat

Anexa-3 – Formular inscriere admitere postdoctorat

Anexa-4 – Model CV

Anexa-5 Propunere proiect cercetare postdoctorala

TAXE  POSTDOCTORAT

Contract postdoctorat UVT 2022