POSTDOCTORAT

Admitere POSTDOC

Documente specifice

REG 41 – Regulamentul institutional de organizare si desfasurare a programelor postdoctorale de cercetare avansata in UVT

M-17 – Metodologia privind organizarea si desfasurarea admiterii

Oferta educationala POSTDOCTORAT

Calendarul admiterii la postdoctorat

Continutul dosarului de admitere la postdoctorat

Anexa-3 – Formular inscriere admitere postdoctorat

Anexa-4 – Model CV

Anexa-5 Propunere proiect cercetare postdoctorala

TAXE  POSTDOCTORAT

Contract postdoctorat UVT 2022