Admitere

Admitere 2023

ADMITERE 2023

REZULTATE ADMITERE DOCTORAT – 2023

Documente necesare la incheierea contractului de studii

Anunt candidati pentru contract

Anunt conturi UVT

EXAMENELE DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ

(ENGLEZĂ – FRANCEZĂ)

PENTRU ADMITEREA LA DOCTORAT

SE DESFĂȘOARĂ ÎN DATA DE  14 septembrie 2023, ora 12.oo

La Facultatea De Științe Politice, Litere și Comunicare, Departamentul de Litere

Adresa:Campusul Universității Valahia

Str. Aleea Sinaia, nr. 13, Târgoviște, Corpul B, Etajul 1, Sala B107

 

 CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT

SE DESFĂȘOARĂ ÎN DATA DE 15 septembrie 2023 astfel:

 • Domeniul Istorie, ora 11.oo (Lt. Stancu Ion, Nr. 35, Corpul D, etaj 1- sala 102)
 • Domeniul Contabilitate, ora 9.oo (Lt. Stancu Ion, Nr. 35, Corpul D, etaj 1-sala 101și 103)
 • Domeniul Management, ora 10.oo (Lt. Stancu Ion, Nr. 35, Corpul C, etaj 1- sala 101și 102 și Corpul D, parter- sala 003)
 • Domeniul Ingineria Materialelor, ora 12.oo (Comisia 1: Str.Lt. Stancu Ion, Nr. 35, Corpul D, parter-sala 004 și Comisia 2: Str. Aleea Sinaia, nr. 13, Corpul A, sala 023)
 • Domeniul Inginerie Electrică, ora 13.oo ( Aleea Sinaia, nr. 13,Corpul A, sala 302)

 

În sesiunea septembrie 2023, concursul de admitere la studii universitare de doctorat  organizat  de IOSUD – UVT pentru cele două Şcoli Doctorale componente  se va desfăşura după următorul calendar:

 • în perioada 6 – 11 septembrie 2023 – înscrieri online pe platforma https://admitere.valahia.ro ;
 • în perioada 12 – 13 septembrie 2023 – verificarea și validarea dosarelor de concurs;
 • 14 septembrie 2023 – desfăşurarea probei de competenţă lingvistică;
 • 15 septembrie 2023 – desfăşurarea colocviului de admitere;
 • 15 septembrie 2023 – afişarea rezultatelor concursului şi redistribuirea locurilor rămase neocupate (dacă este cazul);
 • în perioada 18 – 22 septembrie 2023 – încheierea contractelor de studii;
 • 22 septembrie 2023 – afișarea listelor finale (după încheierea contractelor de studii);
 • 1 octombrie 2023 – înmatricularea la studii universitare de doctorat a candidaţilor care au încheiat contractul de studii.

Regulamentul de organizare a admiterii la studii universitare de doctorat 2023-2024

Cifra de școlarizare pe conducător de doctorat 2023-2024

Documente necesare pentru admitere2023-2024

Declaratie proprie raspundere

Optiune conducator de doctorat

Taxe admitere 2023-2024

Contract cadru 2023-2024 / Act adițional taxă 2023-2024

Conducători de doctorat/CV-uri și liste publicații

https://sd.valahia.ro/wp-content/uploads/Metodologie-admitere-romani-de-pretutindeni.pdf

https://sd.valahia.ro/wp-content/uploads/fisa-inscriere-adm-romani-de-pretutindeni.pdf

TEMATICĂ ADMITERE:

Tematica-Istorie

Tematică-Management

Tematică-Contabilitate

Tematică-Ingineria Materialelor

Tematica-Inginerie_Electrica

Tematică-Inginerie Mecanică

 

ADMITERE 2022

Anunț pentru candidații admiși

Acte necesare la încheierea contractului

Plata online: Conturi UVT

Rezultate admitere:

Rezultatele examenului de admitere la doctorat 2022:

Rezultatele probei de competență lingvistică, 15 septembrie 2022

 

ADMITERE 2022-2023 – înscrieri online 7-12 septembrie 2022

15 septembrie 2022, orele 11.00 – desfăşurarea probei de competenţă lingvistică, Școala Doctorală;
16 septembrie 2022, orele 11.00 – desfăşurarea colocviului de admitere, Școala Doctorală;

Platforma admiterii

Calendarul admiterii la doctorat septembrie 2022

Ofertă școlarizare doctorat 2022

Conducători de doctorat

Taxe admitere doctorat 2022-2023

Regulament de organizare admitere doctorat 2022

Tel. secretariat 0769076861

Români de pretutindeni

Model contract de studii 2022