Conducerea IOSUD

Director CSUD – prof. univ. dr. Rodica-Mariana ION  CV

Director SDSEU – prof. univ. dr. Delia-Mioara POPESCU CV

Director SDSI – prof. univ. dr. Dinu COLȚUC CV

Componența Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD)
Director CSUD – Prof. univ. dr. Rodica-Mariana ION
Director SDSEU – Prof. univ. dr. Delia-Mioara POPESCU
Director SDSI – Prof. univ. dr. Dinu COLȚUC
Prof. univ. dr. habil. Mihai MIEILĂ
Prof. univ. dr. Viviana FILIP
Prof. univ. dr. habil. Florin MICULESCU – Universitatea POLITEHNICA București
Student-doctorand 

Componența Consiliului Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste
Director SDSEU – Prof. univ. dr. Delia-Mioara POPESCU
Prof. univ. dr. habil. Mihai MIEILĂ
Student-doctorand 
Prof. univ. dr. habil. Silvia Elena IACOB – Academia de Studii Economice București
Prof. univ. dr. Cezar Petre SIMION – Academia de Studii Economice București

Componența Consiliului Școlii Doctorale de Științe Inginerești
Director SDSI – Prof. univ. dr. Dinu COLȚUC
Prof. univ. dr. Viviana FILIP
Student-doctorand 
Prof. univ. dr. Gheorghe BREZEANU – Universitatea POLITEHNICA București
Prof. univ. dr. Corneliu RUSU – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca