Contact

Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte (IOSUD)

 

SECRETARIAT IOSUD

Ec. Raluca GÎLMEANU – responsabil domeniile Management și Inginerie mecanică; responsabil gestionare dosare de abilitare la domeniile menționate.

Email: raluca.gilmeanu@valahia.ro, raluman.doctorate@yahoo.com

Dr. Iulia Carmina NEAGA – responsabil domeniile Istorie, Contabilitate, Ingineria materialelor și Inginerie electrică; responsabil gestionare dosare de abilitare

Email: iulia.neaga@valahia.ro, doctoratistorieuvt@yahoo.com