Rapoarte autoevaluare IOSUD 2021

IOSUD – Raport de Evaluare Interna
IOSUD – Internal Evaluation Report
Contabilitate – Raport evaluare interna
Accounting – Internal Evaluation Report
Management – Raport evaluare interna
Management – Internal Evaluation Report
Istorie – Raport de evaluare interna
History – Internal Evaluation Report
Ingineria Materialelor – Raport de evaluare interna
Materials Engineering – Internal Evaluation Report
Inginerie Electrica – Raport de evaluare interna
Electrical Engineering – Internal Evaluation Report
Inginerie mecanica – Raport evaluare interna
Mechanical Engineering – Internal Evaluation Report